Politica de confidentialitate

Informații generale

Următoarea declarație de confidențialitate oferă o prezentare generală a datelor cu caracter personal pe care noi Andermatt Biocontrol Romania le prelucrăm și în ce măsură facem acest lucru. Datele cu caracter personal reprezintă orice date cu ajutorul cărora puteți fi identificat personal. Respectăm reglementările aplicabile privind protecția datelor atunci când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

Datele de contact ale entității responsabile

Această politică de confidențialitate se aplică următoarelor companii:

ANDERMATT BIOCONTROL ROMANIA SRL

Bucuresti, sector 5, strada Gheorghieni nr 15-17, etaj 3, ap 15

Phone: +40 741 011 397
E-Mail: contact@andermatt.ro

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la protecția datelor, vă rugăm să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor: contact@andermatt.ro

 Prelucrarea datelor

Prelucrarea datelor clienților și a datelor contractuale

Colectăm, prelucrăm și utilizăm datele cu caracter personal numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru stabilirea și executarea relației contractuale cu dumneavoastră. Acest lucru implică următoarele categorii de date cu caracter personal: Date personale de bază (nume, prenume), date de comunicare (de exemplu, telefon, e-mail), istoricul clientului, date de facturare și plată a contractului, date de informare (de la terți, de exemplu, agenții de credit sau din anuarele publice) și date comportamentale (produse achiziționate). Acest lucru se face în baza art. 6 alin. 1 lit. b DSGVO, dacă este cazul. Datele colectate ale clienților vor fi șterse după finalizarea comenzii sau după încetarea relației de afaceri. Perioadele legale de păstrare rămân neafectate.

Prelucrarea datelor pe site-ul nostru web 

Cum colectăm datele dumneavoastră?

Pe de o parte, datele dvs. sunt colectate prin faptul că ni le furnizați. Acestea pot fi, de exemplu, datele pe care le introduceți într-un formular de contact sau într-un cont de client: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon etc. Alte date sunt colectate în mod automat de către sistemele noastre IT atunci când vizitați site-ul web: Adresa IP. Este vorba în principal de date tehnice (de exemplu, browserul de internet, sistemul de operare sau ora de vizualizare a paginii). Aceste date sunt colectate automat imediat ce intrați pe site-ul nostru.

Pentru ce folosim datele dumneavoastră?

parte din date sunt colectate pentru a asigura furnizarea fără erori a site-ului web. Alte date pot fi utilizate pentru a analiza comportamentul dvs. de utilizator.

 Formular de contact

Dacă ne trimiteți solicitări prin intermediul formularului de contact, datele dvs. din formularul de solicitare, inclusiv datele de contact pe care le furnizați acolo (nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon), vor fi stocate de noi în scopul procesării solicitării și în cazul unor întrebări ulterioare. Prelucrarea datelor introduse în formularul de contact se bazează astfel exclusiv pe consimțământul dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a DSGVO, dacă este cazul). Puteți revoca acest consimțământ în orice moment. În acest scop, este suficientă o comunicare informală prin e-mail către noi. Legalitatea operațiunilor de prelucrare a datelor efectuate până la revocare rămâne neafectată de revocare.

 Magazin online

Pentru a îndeplini contractul, prelucrăm următoarele date cu caracter personal atunci când comandați ceva de la noi în magazinul online: Numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail, data nașterii, locul de reședință (adresa poștală). Acest lucru se face în baza art. 6 alin. 1 lit. b DSGVO, dacă este cazul.

Google Analytics

Acest site web utilizează funcții ale serviciului de analiză web Google Analytics. Furnizorul este Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA. Google Analytics utilizează așa-numitele „cookie-uri”. Acestea sunt fișiere text care sunt stocate pe computerul dvs. și care permit o analiză a utilizării site-ului web de către dvs. Informațiile generate de cookie despre utilizarea de către dvs. a acestui site web sunt de obicei transmise către un server Google din SUA și stocate acolo. Stocarea cookie-urilor Google Analytics și utilizarea acestui instrument de analiză se bazează pe consimțământul dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a DSGVO, dacă este cazul). Am activat funcția de anonimizare a IP-ului pe acest site web. Aceasta înseamnă că adresa dvs. de IP este scurtată de Google în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante ale Acordului privind Spațiul Economic European înainte de a fi transmisă în SUA. Doar în cazuri excepționale, adresa IP completă va fi transmisă către un server Google din SUA și scurtată acolo. În numele operatorului acestui site web, Google va utiliza aceste informații în scopul de a evalua utilizarea de către dvs. a site-ului web, de a compila rapoarte privind activitatea site-ului web și de a furniza operatorului site-ului web alte servicii legate de activitatea site-ului web și de utilizarea internetului. Adresa IP transmisă de browserul dvs. ca parte a Google Analytics nu va fi îmbinată cu alte date de la Google. Puteți refuza utilizarea modulelor cookie prin selectarea setărilor corespunzătoare din browserul dumneavoastră; cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că, dacă faceți acest lucru, este posibil să nu puteți utiliza toate funcționalitățile acestui site web. De asemenea, puteți împiedica colectarea de date generate de cookie și legate de utilizarea site-ului web (inclusiv adresa IP) către Google, precum și prelucrarea acestor date de către Google, descărcând și instalând plugin-ul pentru browser disponibil la următorul link. Puteți împiedica colectarea datelor dvs. de către Google Analytics făcând clic pe următorul link. Va fi setat un cookie de excludere, care va împiedica colectarea datelor dvs. în timpul vizitelor viitoare pe acest site web: Dezactivați Google Analytics. Mai multe informații despre modul în care Google Analytics gestionează datele utilizatorilor pot fi găsite în politica de confidențialitate a Google. 

Am încheiat un acord de procesare a comenzilor cu Google și implementăm pe deplin cerințele stricte ale autorităților de protecție a datelor atunci când utilizăm Google Analytics. Acest site utilizează funcția „caracteristici demografice” a Google Analytics. Aceasta permite generarea de rapoarte care conțin declarații privind vârsta, sexul și interesele vizitatorilor site-ului. Aceste date provin din publicitatea bazată pe interese de la Google, precum și din datele vizitatorilor de la furnizori terți. Aceste date nu pot fi atribuite unei anumite persoane. Puteți dezactiva această funcție în orice moment prin intermediul setărilor de publicitate din contul dvs. de Google sau puteți interzice în general colectarea datelor dvs. de către Google Analytics, așa cum este descris în secțiunea „Obiecție la colectarea datelor”.

 Transferul datelor cu caracter personal

Toate datele sunt stocate pe unul dintre serverele noastre din Elveția. Datele dvs. cu caracter personal pot fi transmise companiilor din grupul nostru, precum și furnizorilor de servicii externe în scopul îndeplinirii contractelor. În acest proces, datele sunt transferate și în UE (Germania, Irlanda și Țările de Jos). Ne selectăm cu atenție furnizorii de servicii și ne asigurăm prin contract că aceștia prelucrează datele dvs. numai în modul în care ne-ar fi permis să o facem.

 Luarea automată a deciziilor și crearea de profiluri

Nu folosim luarea automată a deciziilor sau crearea de profiluri (art. 22 DSGVO, dacă este cazul) pentru a stabili sau a desfășura relațiile noastre de afaceri.

 Perioada de păstrare și ștergerea datelor cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal vor rămâne la noi până când solicitați eliminarea acestora, până când vă retrageți consimțământul pentru stocarea lor sau până când scopul stocării datelor nu mai este valabil (de exemplu, după ce am finalizat procesarea cererii dvs. de informații). Dispozițiile legale obligatorii – în special perioadele de păstrare – rămân neafectate. După expirarea perioadei de păstrare, datele cu caracter personal vor fi șterse sau anonimizate.

Drepturile persoanei vizate

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul să vi se predea datele pe care le prelucrăm în mod automat pe baza consimțământului dumneavoastră sau în executarea unui contract, dumneavoastră sau o terță parte, într-un format comun, lizibil de către o mașină. În cazul în care solicitați transferul direct al datelor către o altă parte responsabilă, acest lucru se va face numai în măsura în care este fezabil din punct de vedere tehnic.

Informare, blocare, ștergere și corectare

În cadrul dispozițiilor legale aplicabile, aveți dreptul în orice moment la informații gratuite cu privire la datele dvs. personale stocate, la originea și destinatarul acestora, precum și la scopul prelucrării datelor și, dacă este necesar, un drept la corectarea, blocarea sau ștergerea acestor date. În acest scop, precum și pentru întrebări suplimentare pe tema datelor cu caracter personal, ne puteți contacta în orice moment la adresa menționată în secțiunea 2.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal. Pentru a face acest lucru, ne puteți contacta în orice moment la adresa indicată în secțiunea 2.

Revocarea consimțământului dumneavoastră pentru prelucrarea datelor

Multe operațiuni de prelucrare a datelor sunt posibile numai cu consimțământul dvs. expres. Vă puteți revoca consimțământul în orice moment. În acest scop, este suficientă o comunicare informală prin e-mail către noi. Legalitatea prelucrării datelor efectuate până la revocare rămâne neafectată de revocare.

Dreptul de a vă opune colectării de date

În cazul în care datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în scopul marketingului direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc în scopul unui astfel de marketing; acest lucru se aplică, de asemenea, profilării, în măsura în care aceasta este asociată cu un astfel de marketing direct. În cazul în care vă opuneți, datele dvs. cu caracter personal nu vor mai fi utilizate ulterior în scopul publicității directe (opoziție în temeiul art. 21 (2) DSGVO, dacă este cazul).

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă.

În cazul unor încălcări ale DPA sau, dacă este cazul, ale GDPR, persoanele vizate au dreptul de a se adresa autorității de supraveghere competente. Dreptul de apel nu aduce atingere altor căi de atac administrative sau judiciare.

Reclamații și sesizări

În România instituția guvernamentală responsabilă cu reglementarea protecției datelor cu caracter personal se numește Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, website www.dataprotection.ro , email anspdcp@dataprotection.ro