Hrană sănătoasă și Mediu sănătos – pentru toți!

Entomofagi

Steinernema feltiae

Combaterea biologică a dăunătorilor culturilor din spații protejate cu nematodul entomopatogen – Steinernema feltiae

Beneficii:

  • Bună compatibilitate cu produsele fitosanitare chimice de sinteză.
  • Flexibilitate în ceea ce privește momentul în care pot fi utilizate:
  • Fără interval de recoltare (HI)
  • Fără interval de reintroducere (REI)
  • Fără reziduuri înregistrabile (nivel maxim de reziduuri, LMR)
  • Instrument de gestionare a rezistenței. Se recomandă integrarea agenților biologici în programele de combatere a insectelor pentru a întârzia dezvoltarea rezistenței chimice.